• เกี่ยวกับ FULI

    FULI เชื่อมั่นใน 'ความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือ'โดยคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของงานหัตถกรรมดั้งเดิม และนำเอาเทคนิคสมัยใหม่ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้